Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

2 października 2018 Off By admin

Fundacja E-Prosperity                                                                                   Lublin, 24.09.2018

Al. Racławickie 33/26A

20-049 Lublin

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Fundacja E-Prosperity jako operator projektu „W sieci bez barier” na terenie województwa lubelskiego zaprasza Państwa do składania wniosków na udzielenie grantów w wysokości do 150 000 PLN na realizację mikroprojektów w ramach Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Wnioski o grant przyjmowane będą w formie papierowej osobiście w siedzibie operatora projektu „ W sieci bez barier” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w terminie od 24.09.2018 r. do 31.10.2018 r.

 

INFORMACJE , PROCEDURY ORAZ WNIOSKI O UDZIELENIE GRANTÓW znajdą Państwo na stronie internetowej www.wsiecibezbarier.pl oraz w materiałach promocyjnych, które dołączyliśmy do niniejszego zaproszenia.

 

DZIĘKI PROJEKTOWI UCZESTNICZĄCE W NIM GMINY:

  • Otrzymają szkolenia, dzięki którym mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności cyfrowe i będą mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług;
  • Otrzymają dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego;
  • Zyskają grono przeszkolonych trenerów i organizatorów szkoleń, którzy będą mogli kontynuować edukację cyfrową dla mieszkańców także po zakończeniu projektu;
  • Otrzymają wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy – w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami – staną się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

                                                                                     Radosław Markusiewicz