Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – ostatnia edycja

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – ostatnia edycja

6 sierpnia 2019 Off By admin
Tegoroczne ostatnie EDD rozpoczną się w piątek, 9 sierpnia rano, a zakończą w niedzielę, 11 sierpnia wieczorem. Po raz ostatni.
– To będą ostatnie Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki – mówi Andrzej Romańczuk, starosta włodawski. – Dalej ciągnąć to nie ma sensu, skoro żadnych szans nie ma na uruchomienie w tym miejscu stałego przejścia granicznego. Tegoroczne ostatnie EDD rozpoczną się w piątek, 9 sierpnia rano, a zakończą  w niedziele, 11 sierpnia wieczorem.

Głównym celem zainicjowanych w Zbereżu w 2010 r. EDD było przekonanie władz centralnych – tak w Warszawie, jak i w Kijowie – o konieczności utworzenia stałego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w tym miejscu.  Zabiegają o to samorządy po obu stronach Bugu. Od co najmniej ćwierć wieku. Bezskutecznie.

 

<info: www.powiatwlodawski.pl>