Granty PPGR – Formularze danych

Granty PPGR – Formularze danych

31 sierpnia 2022 Off By admin

W ramach programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Granty PPGR” gmina zdobyła 115 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów. Osoby, które zakwalifikowały się do projektu, muszą teraz wypełnić formularz pozwalający na przygotowanie umowy. Można go pobrać z załącznika poniżej.

Wypełnione dokumenty trzeba podpisać i dostarczyć do Urzędu Gminy w Starym Brusie, pok. 10. Jest na to czas do 15.09.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć oryginał aktu urodzenia dziecka/osoby pełnoletniej bądź odpis postanowienia z Sądu Rejonowego (jeżeli dotyczy).

Dodatkowo w przypadku zmiany danych osobowych podanych w oświadczeniu na zakup sprzętu komputerowego należy dostarczyć dokumenty pozwalające zweryfikować te zmiany.

Ogólnopolski program jest skierowany do dzieci w wieku szkolnym, które pochodzą z miejscowości, w których kiedyś było państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolne i mają wśród członków bliskiej rodziny byłych pracowników PPGR.

Formularz jest dostępny pod linkiem FORMULARZ oraz w Urzędzie Gminy.