Granty PPGR – Oświadczenie dot. monitorowania sprzętu

Granty PPGR – Oświadczenie dot. monitorowania sprzętu

3 kwietnia 2023 Off By admin

Szanowni Państwo,

Stosowanie do zapisów umowy darowizny sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Obowiązkiem Obdarowanego jest składanie w okresach co 6 miesięcy Oświadczeń, których wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy Darowizny, związanych ze stanem i celem użytkowania sprzętu komputerowego przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu.

W związku z powyższym do dnia 12 kwietnia 2023 roku należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Stary Brus pok. 10 podpisane oświadczenie.

Dodatkowych informacji udziela p. Magdalena Sawczuk, tel. 82 571 03 55.