Gminna Spółka Wodna

Gminna Spółka Wodna

Stary Brus 47A, pok. 2
22-244 Stary Brus
tel: 082 571 03 35
e-mail: spwodnabrus@gmail.com

Skład Zarządu Gminnej Spółki Wodnej:

Przewodniczący – Tabeński Krzysztof
Zastępca Przewodniczącego – Kułakowski Jarosław
Sekretarz – Chojnacki Jan
Członek Zarządu – Pakuła Stanisław
Członek Zarządu – Radowski Marcin

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Szkotek Grzegorz
Członek Komisji – Józefczuk Ariel
Członek Komisji – Grzywaczewski Sławomir

DECYZJA STAROSTY WŁODAWSKIEGO O PRZYJĘCIU STATUTU GSW

STATUT SPÓŁKI WODNEJ