Informacja o sposobie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z informacją Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Informacja o sposobie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z informacją Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

15 kwietnia 2020 Off By admin

            W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj.
z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczychod pełnomocników wyborczych(lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

  • w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

urz-061904-1@pkw.gov.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń),

lub

  • umieszczenie w skrzynce nadawczej znajdującej się przed siedzibą urzędu gminy/ miasta (jeżeli taka skrzynka jest zapewniona).

UWAGA!

Termin dodatkowych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu
 17 kwietnia 2020 r. o godz. 1200

Przypominamy, że decyduję data wpływu, a nie nadania wiadomości.

DYŻURY URZEDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE STARY BRUS:

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
505-782-246  oraz pod adresem e-mail: urz-061904-1@pkw.gov.pl w następujących dniach:

– 15 kwietnia 2020 r.
– 17 kwietnia 2020 r.

       Urzędnik Wyborczy
Kamilla Leśniewska