Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego

1 lutego 2021 Off By admin

Rusza nabór wniosków!

Od 1 lutego 2021 roku ruszył nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. Wniosek należy złożyć wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika  biura powiatowego ARiMR zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, w odniesieniu do siedziby stada tego producenta.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.

Komplet dokumentów należy składać w Urzędzie Gminy Stary Brus.

Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – aktywny

Zestawienie faktur – pobierz

Oświadczenie o użytkowaniu gruntów – pobierz