Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Stary Brus

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Stary Brus

28 grudnia 2018 Off By admin

Stary Brus, dnia 28-12-2018 r.

 

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY STARY BRUS

 

         ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 20, pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się w dniu 31 grudnia 2018 r. o godz. 800 w świetlicy Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
  3. Podjęcie uchwał:

3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

3.2. w sprawie zmian z budżecie gminy na 2018 rok,

3.3. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

3.4. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Magdalena Olak