NIERUCHOMOŚĆ KOMUNALNA PRZEZNACZONA DO ODDANIA W UŻYCZENIE

NIERUCHOMOŚĆ KOMUNALNA PRZEZNACZONA DO ODDANIA W UŻYCZENIE

11 grudnia 2018 Off By admin

Wójt Gminy Stary Brus podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Brus przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Użyczenie następuje w drodze bezprzetargowej.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2018 r poz. 2204 z późn. zm.) niniejszy wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poczynając od dnia 10.12.2018r. do dnia 30.12.2018r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 10.12.2018r