O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stary Brus ogłasza otwarty konkurs ofert

3 stycznia 2012 Off By admin


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Stary Brus ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2012 roku zadań publicznych
w zakresie :

kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury oraz
wspierania

i upowszechniania kultu
 
Pobierz w formacie pdf

 
Pobierz w formacie pdf


O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stary Brus ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie : kultura i sztuka,
ochrona dóbr kultury oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

_______________________________________

Wzór
Oferty