Opłaty za odbiór odpadów nieznacznie w górę…

Opłaty za odbiór odpadów nieznacznie w górę…

26 lipca 2016 Off By admin

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 18 lipca br. podjęło uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny to 8,00 zł, zaś za odpady niesegregowane stawka ta wynosić będzie 14,00 zł miesięcznie od osoby.

Mija już trzeci rok wdrażania i udoskonalania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie działania Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, do którego należą  gminy: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus oraz miasto Włodawa. Ulepszony został system uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami. Każda nieruchomość ma przyporządkowany indywidualny numer konta bankowego, na który właściciele bądź użytkownicy wpłacają zadeklarowaną kwotę. Nieustannie trwają prace związane z podnoszeniem standardu i ulepszaniem wdrożonego systemu na terenie gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego. Zmiany te przynoszą wiele korzyści dla środowiska i ludności. Jednak rynek odpadów przetwarzanych poza recyklingiem, spowodował wzrost kosztów w tym segmencie o kilkadziesiąt procent, co w konsekwencji wymusza podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami. Co do zasady system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, należy zatem dostosować wpływy z opłat do faktycznych kosztów funkcjonowania systemu. Dotyczy to przede wszystkim kosztów związanych z unieszkodliwianiem i transportem tych odpadów.

Zarząd MZC dokonał wszelkich starań, aby mieszkańcy minimalnie odczuli zwiększenie cen za unieszkodliwianie odpadów, dlatego też nowa stawka za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny to 8,00 zł, jeżeli zaś odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny stawka ta wynosić będzie 14,00 zł miesięcznie. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacana do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych również uległy zmianie. Szczegóły oraz nowa tabela opłat dostępna będzie w odrębnych komunikatach oraz na  stronach internetowych gmin członkowskich.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, zatem nowa stawka zacznie obowiązywać od miesiąca sierpnia br. Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie otrzyma zawiadomienie o aktualnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto podczas posiedzenia Zgromadzenia został uchwalony nowy wzór deklaracji o symbolu D-O(4), który już niebawem ukaże się na stronie internetowej związku oraz na stronach internetowych gmin członkowskich.