OPS: Informacja o dożywianiu w szkole

OPS: Informacja o dożywianiu w szkole

18 czerwca 2019 Off By admin

I N F O R M A C J A

Rodzice, którzy chcą by dzieci korzystały z bezpłatnego dożywiania (zupa), proszeni są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie w miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r.  w celu złożenia wniosku o bezpłatne dożywianie ( należy dostarczyć aktualne dochody członków rodziny, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1056 zł ). Bezpłatny posiłek w postaci zupy będzie w okresie: wrzesień – grudzień 2019

Dzieci rodziców, którzy nie zgłoszą się do tutejszego ośrodka nie zostaną objęte bezpłatnymi posiłkami w szkole.