Ośrodek Pomocy Społecznej zamknięty dla interesantów do odwołania

Ośrodek Pomocy Społecznej zamknięty dla interesantów do odwołania

17 marca 2020 Off By admin

INFORMACJA

na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 433), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli

OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  STARYM  BRUSIE  BĘDZIE ZAMKNIĘTY  DLA  INTERESANTÓW OD 17.03.2020  DO ODWOŁANIA

Sprawy urzędowe można załatwić następującymi drogami:

– poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP),

– drogą telefoniczną tel./faks 82 57 10 102

– drogą mailową: ops@starybrus.lublin.pl

– drogą pocztową na adres: Stary Brus 47 a, 22-244 Stary Brus

– pisma można składać również w skrzynkę ustawioną przy drzwiach bocznych Urzędu Gminy.

Prosimy o podawanie nr telefonu, maila w celu usprawnienia kontaktu z Państwem.

Podstawa prawna: Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie z dnia 16.03.2020