Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych – do 31 stycznia 2021 roku

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych – do 31 stycznia 2021 roku

14 stycznia 2021 Off By admin

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na sprzedaż alkoholu, musi co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 należy złożyć do 31 stycznia 2021 roku.

W oświadczeniu należy podać wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych o zawartości:

 • do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
 • powyżej 18% alkoholu.

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Czyli, jeśli 31 stycznia wypada na przykład w sobotę, to oświadczenie należy złożyć najpóźniej w piątek.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia do 31 stycznia, może to zrobić w ciągu kolejnych 30 dni. Za spóźnienie należy jednak zapłacić dodatkowo 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Wysokość opłat

Wartość sprzedanych przez przedsiębiorcę alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

Lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł

Termin wniesienia opłaty

Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wpłacać:

 • jednorazowo, do 31 stycznia danego roku
 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Kiedy zezwolenie wygaśnie

Zezwolenie wygaśnie, jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia i nie zapłaci za korzystanie z zezwolenia.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie roczne – wartość sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok