Pobierasz świadczenia pielęgnacyjne w ZUS? Wróć do KRUS

Pobierasz świadczenia pielęgnacyjne w ZUS? Wróć do KRUS

23 marca 2016 Off By admin

W związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru – rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS. Termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienia od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 1 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji w oddziale KRUS