Podpisanie umowy z Wykonawcą na „SPINKĘ” i SUW

Podpisanie umowy z Wykonawcą na „SPINKĘ” i SUW

1 czerwca 2021 Off By admin

W dniu dzisiejszym, 01.06.2021 roku, Wójt Gminy Stary Brus Paweł Kołtun podpisał umowę z Wykonawcą, który wygrał postępowanie przetargowe na zadanie „Rozbudowa istniejącej stacji ujęcia wody w Starym Brusie, budowa sieci wodociągowej „SPINKA” w miejscowościach: Stary Brus, Nowy Brus, Kołacze, Dominiczyn, Lubowierz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Przetarg wygrała firma Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych z siedzibą w Świdniku reprezentowana przez Pana Marka Woźniaka, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Całość inwestycji po zwiększeniu środków opiewa na kwotę ponad 3 mln złotych, z czego wartość dofinansowania z PROW to 1 257 522,00 zł.

Wykonawca rozpocznie prace nad projektem całej inwestycji, a później przystąpi do realizacji i prac budowlanych.

Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to rok 2023.