POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

26 marca 2020 Off By admin

POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 24 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., w nadzorowanych lub podległych:

a) placówkach wsparcia dziennego,
b) centrach integracji społecznej,
c) klubach integracji społecznej,
d) dziennych domach i klubach seniora,
e) środowiskowych domach samopomocy,
f) warsztatach terapii zajęciowej,
g) żłobkach oraz klubach dziecięcych.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.