Pomoc żywnościowa 2021 – 2027

Pomoc żywnościowa 2021 – 2027

31 października 2023 Off By admin

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie informuje, że w dniu 12 grudnia 2022r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą C(2022) 9063 zatwierdzającą program „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021–2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w Polsce. Wszelkie informacje dot. w/w programu zostały umieszczone na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl

            Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji Programu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Brusie, będą przekazywane na bieżąco.