POSTANOWIENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO WG.6017.6-7.4.2011.MD

23 sierpnia 2011 Off By admin

1 – uchylić ostateczne postanowienie Starosty Włodawskiego z dnia 2 lutego 2011 r, znak WG.6017/6-7/11 w sprawie wszczęcia, na podstawie art. 3 ust 2 ustawy scaleniowej postępowania scaleniowego gruntów części wsi Dominiczyn i części wsi Lubowierz, gm. Stary Brus o łącznej powierzchni 580,00 ha,

2 – wszcząć postępowanie scalenia gruntów o łącznej powierzchni 970,00 ha, w tym części wsi Dominiczyn o pow. 722,00 ha, części wsi Lubowierz o pow. 214,00 ha i części wsi Kołacze o pow. 34,00 ha w gm. Stary Brus, na wniosek większości właścicieli i użytkowników gruntów,

Nowa strona 1


Pobierz w formacie pdf


POSTANOWIENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO WG.6017.6-7.4.2011.MD