Spotkanie z przedstawicielami MZC

Spotkanie z przedstawicielami MZC

22 listopada 2016 Off By admin

mzc_wlodawa_pelneSerdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Spotkanie organizowane jest w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej pn. „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci!” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Termin i miejsce spotkania:

      28.11.2016          godz. 11:00     Stary Brus (Urząd Gminy)

Priorytetem akcji pod hasłem „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci” jest wypracowanie prawidłowych postaw ekologicznych w zakresie segregacji odpadów oraz osiągnięcie wymiernych i mierzalnych efektów, takich jak ograniczenie masy odpadów wytwarzanych na terenie działań MZC, odpowiednio wysegregowane odpady komunalne, a także bardziej sprzyjające nastawienie społeczności lokalnej do ochrony środowiska.

Podczas spotkania zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące zasad gospodarowania odpadami obowiązującymi na terenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie oraz opłat za odpady komunalne. Przekazane w trakcie trwania spotkania informacje, mają przekonać i utwierdzić mieszkańców o konieczności podejmowanych działań dążących do poprawy wskaźnika odzysku dostarczanych odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. Akcja skierowana jest do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Właściciele nieruchomości powinni szczególnie dbać o poprawność segregacji odpadów w gospodarstwach domowych w trosce o swój domowy budżet. Do dyspozycji uczestników dostępne będą ulotki z najważniejszymi informacjami, druki deklaracji oraz aktualne harmonogramy odbioru odpadów.

MZC Włodawa