Ubiega termin składania wniosków o zwrot akcyzy

Ubiega termin składania wniosków o zwrot akcyzy

23 sierpnia 2018 Off By admin

Do 31 sierpnia 2018 r. przyjmujemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, do wniosku muszą dołączyć faktury VAT za okres od lutego 2018 r. do lipca 2018 r.

Komplet dokumentów: Wniosek, zestawienie faktur oraz faktury, należy złożyć do 31 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Stary Brus pok. nr 10 w godzinach 7:30 – 15:30.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł x [ powierzchnia w ha użytków rolnych]

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2018.pdf - pobierz
Zestawienie faktur VAT.pdf - pobierz
Zestawienie faktur VAT.doc - edytowalny pobierz
Oświadzcenie - pobierz