Umowy na oświetlenie i drogę Dominiczyn – Lubowierz podpisane

Umowy na oświetlenie i drogę Dominiczyn – Lubowierz podpisane

1 kwietnia 2023 Off By admin

Budowa drogi Lubowierz – Dominiczyn i oświetlenia w obydwu miejscowościach jest pewna.

Umowy z wykonawcami robót są już podpisane, prace mają być wykonane w ciągu kilkunastu miesięcy, a około 90 procent pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. By wyłonić wykonawców robót były potrzebne dwa przetargi. Pierwszy trzeba było unieważnić, ponieważ oferty przekraczały wartość kosztorysową inwestycji prawie o 1 milion złotych. By nie rezygnować z dotacji i samej inwestycji, w drugim postępowaniu gmina ograniczyła zakres robót, rezygnując m.in. z kanału technologicznego i chodników. Samorząd zmniejszył również moc lamp oświetleniowych i wysokość słupów.

– Zastosowane rozwiązanie przyniosło oczekiwany efekt. Wprawdzie w drugim przetargu oferty również były wyższe od wartości kosztorysowej, ale o około 160 tysięcy złotych i o taką kwotę rada gminy zgodziła się zwiększyć środki na tę inwestycję – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.


Nowa droga będzie mieć 950 metrów, wzmocnioną podbudowę i asfaltową nawierzchnię, a w ramach budowy oświetlenia gmina postawi 60 słupów z energooszczędnymi oprawami ledowymi. Budowa drogi będzie kosztować ponad 1 milion 480 tysięcy złotych, a na oświetlenie trzeba wydać około 680 tysięcy złotych.

Obydwa zadania mają być zrealizowane w ciągu 13 miesięcy.

www.ias24.eu