Usuwanie azbestu – nabór wniosków

Usuwanie azbestu – nabór wniosków

30 kwietnia 2019 Off By admin

Szanowni Państwo,

Informujemy, że kolejny nabór Zgłoszeń lokalizacji odbędzie się w dniach 6-24 maja 2019 r.

Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w w okolicach IV kwartału 2019 r. Istnieje również możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r., o czym poinformujemy Państwa w stosownym czasie.

WAŻNE:

Informujemy, że z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej UMWL, zaktualizowano Zgłoszenie lokalizacji. Zmianie podlega osoba akceptująca dokument. Właściwy dokument znajduje się na stronie www.azbest.lubelskie.pl  

Ponadto z uwagi na liczne błędy występujące w dokumentacji, w załączeniu prezentujemy ich listę. Ich wyeliminowanie na poziomie gminy znacząco przyspieszy proces weryfikacji,  zatwierdzania, a tym samym wsparcia mieszkańców.

Schemat procesu weryfikacji

Poziom Termin weryfikacji Dokumenty wymagane Zakres dopuszczonych uzupełnień  Weryfikacja negatywna w przypadku
JST 6 – 24 maja 1. Zgłoszenie lokalizacji – złożone w dniach 17 października 2018 r. do dnia 30 listopada

2. Azbest na dachu – Zgłoszenie do starostwa zamiaru wykonania demontażu (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

3. Azbest na ziemi (po 6.05.2004 r.) – Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu

1.       Uzupełnienie braków w treściach dokumentów

2.       Zgłoszenie zamiaru wykonania demontażu lub wykonania robót budowlanych – do wydziału architektoniczno-budowlanego

3.       Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu (dokument po 6.05.2004 r.)

1.       Złożenia Zgłoszenia lokalizacji po terminie

2.       Braku Zgłoszenia zamiaru wykonania demontażu lub wykonania robót budowlanych – do wydziału architektoniczno-budowlanego (również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem)

3.       Braku Oświadczenia o prawidłowości wykonania demontażu – azbest na ziemi (dokument po 6.05.2004 r.)

Filie UMWL 27 maja – 14 czerwca 1.Zgłoszenie lokalizacji

2. Zgłoszenie do starostwa

3.Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu (dokument po 6.05.2004 r.)- azbest na ziemi

4. Oświadczenie o braku sprzeciwu wydziału architektoniczno-budowlanego do wykonania demontażu/pozwolenie na dokonanie robót budowlanych

 

1. Oświadczenie o braku sprzeciwu wydziału architektoniczno-budowlanego do wykonania demontażu/pozwolenie na dokonanie robót budowlanych 2.Braku oświadczenia o braku sprzeciwu/wyrażenia zgody na dokonanie prac – demontaż
RBP od 17 czerwca (czas weryfikacji uzależniony od jakości Zgłoszeń lokalizacji) 1.Zgłoszenie lokalizacji

2.Zgłoszenie do starostwa

3.Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu (dokument po 6.05.2004 r.) – azbest na ziemi

4.Oświadczenie o braku sprzeciwu wydziału architektoniczno-budowlanego do wykonania demontażu/pozwolenie na dokonanie robót budowlanych

BRAK – automatyczne odrzucenie dokumentów bez możliwości uzupełnienia

 

Najczęściej popełniane błędy - informacja