Węgiel po cenie preferencyjnej już dostępny

Węgiel po cenie preferencyjnej już dostępny

21 grudnia 2022 Off By admin

Mieszkańcy Gminy Stary Brus, którzy są uprawnieni do zakupu węgla kamiennego po cenie preferencyjnej mogą już go zakupić w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Urszulinie.

Jak wygląda procedura zakupu węgla?

  1. Osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach udaje się do Urzędu Gminy w Starym Brusie, pok. nr 4, w celu otrzymania zaświadczenia.
  2. Zaświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Gminy w Urszulinie i uiścić stosowną opłatę za zakupioną ilość.
  3. Po dokonaniu wszelkich formalności węgiel należy odebrać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urszulinie.

Ile i dla kogo?

Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje wszystkim, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować mogą również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła.  Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jedno gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego 1,5 tony w tym roku, a kolejne w 2023 roku. Zakupu można dokonać w dwóch przedziałach czasowych, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1,5 tony.

Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta natomiast członek gospodarstwa domowego, które nabyło paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Cena zakupu węgla wynosi 2000 zł za 1 tonę.