WKU: Nabór kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej!

WKU: Nabór kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej!

27 października 2017 Off By admin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że zgodnie z Decyzją Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017 r. organizowany jest nabór kandydatów ze środowiska cywilnego na 9-miesięczne szkolenie na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Wnioski należy składać do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chełmie w terminie do 15 listopada 2017 r.

Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30., pod numerem telefonu 261 161 345 lub 261 161 391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl lub www.spwl.wp.mil.pl