konkurs plastyczny

27 kwietnia 2012 Off By admin

Wójt Gminy Stary Brus ogłasza konkurs plastyczny
do projektu

Wrota Lubelszczyzny –
Informatyzacja Administracji

1.
Konkurs odbędzie się w dniach
15.04.2012 r. do 20.06.2012 r.

2.
Konkurs przeznaczony jest dla
szkół podstawowych i gimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Gmina Stary
Brus.

3.
Uczniowie wykonują pracę
plastyczną dowolną trwałą techniką, przy użyciu różnych form plastycznych np.
Malowanie farbami, kredkami, zdjęcia, wycinanki, wydzieranki collage, techniki
mieszane itp.

4.
Prace mają być wykonane w
formacie A0, A1 lub B1

5.
Nagrody dla zwycięzców
Konkursu współfinansowane ze srodków Unii Europejskiej w ramach projektu
Wrota Lubelszczyzny- Informatyzacja Administracji.

6.
W konkursie mogą brać udział
tylko i wyłącznie czteroosobowe grupy uczniów pod nadzorem nauczyciela.

7.
Warunkiem uczestnictwa w
Konkursie jest:

·
dokonanie zgłoszenia udziału w
Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego
się na stronie internetowej


www.wrotalubelszczyzny.eu

i


www.starybrus.pl
oraz wysłanie go na
adres lub złożenie osobiście: Urząd Gminy Stary Brus 22 – 244 Stary Brus
/Sekretariat/ do dnia 5.05.2012 r. Zgłoszenia niekompletne nie będą
rozpatrywane,

·
pisemna zgoda pełnoprawnych
opiekunów autorów prac plastycznych na przetwarzanie danych osobowych i
przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac zgodnie z pkt II.8,

·
zapoznanie się z treścią
niniejszego Regulaminu.

Głównym celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy
na temat projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji
realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej
Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2007 –
2013 oraz jego promowanie wśród mieszkańców województwa lubelskiego.


Pliki do pobrania:Regulamin konkursu plastycznego
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie


Konkurs wiedzy
jest
skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego.

Głównym celem Konkursów jest poszerzenie wiedzy na temat
projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji

realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi
Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo
Informacyjne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007 – 2013 oraz jego promowanie

wśród mieszkańców województwa lubelskiego


Regulamin konkursu wiedzyOrganizator prosi o dokładne zapoznanie się z Regulaminami
Konkursów.

Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się 8
lipca
  2012 r.
na Festynie w Starym Brusie Organizator
przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe.