Wykaz przyznanych dotacji w 2017 roku

Wykaz przyznanych dotacji w 2017 roku

14 marca 2017 Off By admin

 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2017

Wójta Gminy Stary Brus

z dnia 14 marca 2017r.

 
I.  Kultura , sztuka , ochrona dóbr kultury i tradycji.

Kwota środków w zadaniu: 20000,00 zł.

Lp.

Nawa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznana

Uzyskane punkty

1.

Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i
Podlasia w Holi

,, XXI Jarmark Holeński – Hola 2017″

8000,00 zł.

10

2.

Stowarzyszenie Wspólnota Dla Rozwoju
Wsi

Stary Brus

,,Festyn’’

2000,00 zł.

10

3.

Stowarzyszenie

,, Wesołe Sąsiadki” z Kołacz

Upowszechnianie i kultywowanie starych obrzędów ,, Wesołe Sąsiadki „ –
Kołacze

3500,00 zł.

10

4.

Stowarzyszenie Kultury Poleskiej

,,Poleska Nuta”

3250,00 zł.

9

5.

Stowarzyszenie Kultury Regionalnej

Propagowanie zasobów kultury i
sztuki

 ,, Brusowianki

3250,00 zł.

9

II.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Kwota środków w zadaniu: 3000,00 zł.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa imprezy

Kwota przyznana

Uzyskane punkty

1.

Uczniowski Klub
Sportowy ,, BRUS”

,,Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Stary Brus’’

500,00 zł.

7

2.

Uczniowski Klub
Sportowy ,, BRUS”

,,Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Stary Brus ‘’

500,00 zł.

7

3.

Uczniowski Klub
Sportowy ,, BRUS”

,, Dzień Sportu
Gminnego”

2000,00 zł.

7