Wyniki konkursu na „Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 2021”

Wyniki konkursu na „Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 2021”

20 grudnia 2021 Off By admin

Organizatorem Gminnego Konkursu na „Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 2021” był Wójt Gminy Stary Brus. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu gminy Stary Brus w wieku od 3 lat do 14 lat.

Konkurs przeprowadzony został w 5 kategoriach wiekowych.

Na konkurs wpłynęło 48 prac. Komisja nie oceniała prac, które wpłynęły po terminie zgodnie z regulaminem konkursu.

Komisja przy ocenie prac wzięła pod uwagę: walory artystyczne, kreatywność, oryginalne techniki, nawiązanie do tradycji, samodzielność wykonania.

Po dokonaniu przeglądu i oceny prac wg powyższych kryteriów komisja w składzie:

  1. Andrzej Ćwirta – Sekretarz Gminy Stary Brus – przewodniczący komisji konkursowej
  2. Anna Pastuszuk – Członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – członek
  3. Magdalena Sawczuk – Pracownik Urzędu Gminy w Starym Brusie – członek
  4. Bożena Trubaj – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Brusie – członek
  5. Jolanta Giemza – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Starym Brusie – członek

przyznała następujące miejsca:

Kategoria I: 3-4 lata (przedszkole)

Marcel Grzywaczewski 1 miejsce Przedszkole Wołoskowola
Gabriela Urbaś 2 miejsce Przedszkole Wołoskowola
Karolina Żółć 3 miejsce Przedszkole Wołoskowola
Julia Wiśniewska wyróżnienie Przedszkole Wołoskowola
Aleksandra Białasz wyróżnienie Przedszkole Stary Brus

Kategoria II: 5-6 lat (zerówka)

Martyna Budzyńska 1 miejsce Klasa 0 Stary Brus
Natalia Żółć 2 miejsce Zerówka Wołoskowola
Maja Rubinowska 3 miejsce Klasa 0 Stary Brus
Paweł Szczerba wyróżnienie Klasa 0 Stary Brus
Adam Galewski wyróżnienie Klasa 0 Stary Brus

Kategoria III: szkoła podstawowa kl. I – III

Nikola Mrugała 1 miejsce Klasa II
Marta Żółć 2 miejsce Klasa I
Igor Guz 3 miejsce Klasa III
Miłosz Kędzierawski wyróżnienie Klasa II
Amelia Malinowska wyróżnienie Klasa I
Wiktoria Sołoń wyróżnienie Klasa III
Szymon Chmielewski wyróżnienie Klasa II

Kategoria IV: szkoła podstawowa kl. IV – VI

Konrad Rubiowski 1 miejsce Klasa VI
Natalia Tabeńska 2 miejsce Klasa V
Dawid Bielenda 3 miejsce Klasa V
Julia Tkaczuk wyróżnienie Klasa IV

Kategoria V: szkoła podstawowa kl. VII – VIII

Bartłomiej Oziemczuk wyróżnienie Klasa VII

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnych!