Zakończenie i podsumowanie projektu „Energia odnawialna w Gminie Stary Brus”

Zakończenie i podsumowanie projektu „Energia odnawialna w Gminie Stary Brus”

12 maja 2020 Off By admin

Gmina Stary Brus zrealizowała projekt pn. „Energia odnawialna w Gminie Stary Brus” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakres rzeczowy obejmował 78 sztuk instalacji PV oraz 12 pomp ciepła dla mieszkańców gminy.

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy Stary Brus poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 571 653,54 zł. Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 1 099 123,99 zł, co stanowiło 70% wartości projektu.