Zakończyliśmy prace termomodernizacyjne w budynkach Szkoły Podstawowej i Biblioteki

Zakończyliśmy prace termomodernizacyjne w budynkach Szkoły Podstawowej i Biblioteki

13 stycznia 2021 Off By admin

Końcem 2020 roku dobiegła końca kolejna inwestycja Gminy Stary Brus.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Brus” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Inwestycja miała się zakończyć dopiero w marcu 2021 roku, ale wykonawca od początku podpisania umowy zadeklarował, że zakończą prace dużo wcześniej. I tak też się stało!

Dzięki wsparciu funduszy z Unii Europejskiej budynki w Gminie Stary Brus coraz lepiej się prezentują.

Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Starym Brusie:

  • Ocieplenie ścian zewnętrznych parteru, ścian cokołowych oraz ścian piwnic poniżej gruntu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.
  • Malowanie elewacji całości budynku.
  • Wymiana istniejących okien i drzwi na parterze budynku.
  • Modernizacja oświetlenia na instalację oświetleniową LED.
  • Wymiana obecnego kotła na paliwo stałe na kocioł na paliwo stałe – bez ingerencji w instalację c.o. budynku – kocioł z podajnikiem na ekogroszek.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie:

WSZYSTKIE SEGMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ŁĄCZNIKI

  • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropu, ścian cokołowych z zejściem poniżej gruntu.
  • Wymiana stolarki okiennej.
  • Modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED.
  • Modernizacja centralnego ogrzewania.
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW.

Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój obszaru Gminy.

Dzięki zaoszczędzonym kosztom i wyłonieniu w przetargu wykonawcy, który zrealizuje zadanie za mniejszą kwotę niż przewidziana, końcowa wartość projektu to: 1 920 315,40 zł.

Dofinansowanie projektu z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  1 328 461,82 zł.