Złote Gody, czyli Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Złote Gody, czyli Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

21 października 2023 Off By admin

50-lecie pożycia małżeńskiego to wyjątkowa rocznica, niezwykły Jubileusz dla ludzi, którzy przeżyli razem pół wieku. „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” – odznaczenie od Prezydenta RP otrzymało 6 par z terenu gminy Stary Brus.

Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją  przez całe życie”.

Uroczyste obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego rozpoczęły się w dniu 20.10.2023 r. o godzinie 12:00 w świetlicy wiejskiej w Dominiczynie. Podczas obchodów Jubilaci i ich rodziny wysłuchali przemówień o sile miłości oraz istocie małżeństwa i rodziny.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk, Wójt Gminy Stary Brus Paweł Kołtun, Przewodniczący Rady Gminy Stary Brus Jerzy Gawroński i Skarbnik Gminy Magdalena Chmielewska.

Kolejną częścią uroczystości było uhonorowanie par małżeńskich. Wójt Gminy Paweł Kołtun oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Izabela Patrzyk w imieniu Prezydenta RP uroczyście dokonali aktu dekoracji medalami i wręczyli okolicznościowe legitymacje, a także upominki. Starosta Włodawski oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli okolicznościowe dyplomy.

Podczas uroczystości Gospodarne Dominiczanki uświetniły imprezę krótkim koncertem dla Jubilatów oraz symbolicznym sto lat. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu.

Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia!