OPS: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – ASYSTENT RODZINY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY 1.Wymagania. Asystentem rodziny może być osoba, która: a) posiada obywatelstwo polskie; b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub: – wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną… Czytaj dalej… OPS: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – ASYSTENT RODZINY

Bus 500+ w naszej Gminie

W dniu dzisiejszym naszą Gminę odwiedził Bus 500+. Inicjatywa ma charakter informacyjny i jest prowadzona we wszystkich gminach w całej Polsce. Mieszkańcy Gminy mogli zasięgnąć szerszych informacji dotyczących rządowego projektu świadczeń wychowawczych, m.in. kto może ubiegać się o wypłatę świadczenia, jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać świadczenie również na pierwsze dziecko, jak prawidłowo wypełnić wniosek… Czytaj dalej… Bus 500+ w naszej Gminie

Spotkanie z dietetykiem – zasady zdrowego żywienia

16 marca mieszkańcy gminy uczestniczyli w wykładzie połączonym z degustacją dań zgodnych z zasadami zdrowego żywienia. Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie we współpracy z Lubelskim Bankiem Żywności. Wykład dotyczył zasad zdrowego żywienia i odżywiania się, który poprowadziła Pani Edyta Szymaniak – dietetyk medyczny. Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w krótkiej… Czytaj dalej… Spotkanie z dietetykiem – zasady zdrowego żywienia

Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500 plus

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie informuje, że na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Brus jednostką wyznaczoną do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego został tutejszy Ośrodek. Wnioski można składać w formie papierowej od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Brusie w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00… Czytaj dalej… Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500 plus

Pomoc żywnościowa – wydawanie żywności

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria zakwalifikowania do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza… Czytaj dalej… Pomoc żywnościowa – wydawanie żywności