UWAGA !!! Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2012r.

  W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.: od 1 lutego 2012 r.… Czytaj dalej… UWAGA !!! Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2012r.