„2 miesiące gratis” Promocja na Internet od WP3

„2 miesiące gratis” Promocja na Internet od WP3

30 stycznia 2019 Off By admin

Regulamin promocji „2 miesiące gratis”

1. Organizatorem promocji „2 miesiące gratis” (dalej „Promocja”) jest: Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. (dalej „OI”)
2. Akcja promocyjna trwa od 21 listopada 2018 roku do odwołania
3. Promocja skierowana jest do Operatorów Końcowych (dalej „OK”) posiadających podpisaną umowę szczegółową na usługę BSA, którzy nie posiadają zaległości płatniczych.
4. Promocja dotyczy usług:

a) Wszystkich usług BSA o prędkości 5 Mb/s.
b) Wszystkich usług BSA o prędkości 10 Mb/s
c) Wszystkich usług BSA o prędkości 15 Mb/s
d) Wszystkich usług BSA o prędkości 20 Mb/s
e) Wszystkich usług BSA o prędkości 30 Mb/s
f) Wszystkich usług BSA o prędkości 40 Mb/s
g) Wszystkich usług BSA o prędkości 50 Mb/s
h) Wszystkich usług BSA o prędkości 100 Mb/s
i) Wszystkich usług BSA o prędkości 200 Mb/s

5. Warunkami skorzystania z Promocji jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) posiadanie podpisanej przez OK umowy ramowej oraz umowy szczegółowej w zakresie usług BSA,
b) złożenie zamówienia na świadczenie usługi do OI przez OK w okresie trwania promocji, tj. od dnia 21 listopada 2018 roku do odwołania, zgodnie z procedurą świadczenia usługi. W przypadku zgłoszenia wysyłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego,
c) wskazanie daty aktywacji usługi najpóźniej w ciągu 2 tygodni od momentu złożenia zamówienia,
d) abonentowi przysługuje dwa tygodnie okresu testowego, w ciągu którego może odstąpić od umowy.

6. Zasady promocji:

a) Promocja obejmuje abonentów, którzy wyrazili chęć skorzystania z usługi dostępu do Internetu na mocy umowy współpracy OK z OI, nie wcześniej niż 21 listopada 2018 roku.
b) Od dnia aktywacji abonent otrzymuje voucher na 2 miesiące na wybraną przez
siebie prędkość, bez ponoszenia kosztów.

7. Pozostałe warunki świadczenia usług BSA nie ulegają zmianie.