Akcja zima 2023/2024

Akcja zima 2023/2024

4 grudnia 2023 Off By admin

Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Stary Brus  o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów, osoby z najbliższego otoczenia, czy w okresie trudnych warunków pogodowych posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, niezagrażające zdrowiu i życiu oraz reagowanie na napotkane osoby bezdomne pozostające bez schronienia.

Jeśli zauważymy, że ktoś w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi może znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, powinniśmy poinformować o tym odpowiednie służby:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM BRUSIE

Tel. 82 571 01 02

lub

dzwoniąc na numery alarmowe

– Policja 997

– Numer alarmowy 112