Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa

11 czerwca 2021 Off By admin

W dniach od 1 do 28 czerwca 2021 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 7 – 28 czerwca 2021 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 15 – 28 czerwca 2021 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny: pn.- pt., godz. 8.00 – 15.00).

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/index.htm.

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo respondentów oraz pracowników statystyki publicznej, w celu zapobiegania potencjalnej możliwości rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 „koronawirusa”, badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.