Bezpłatny transport w dniu wyborów

Bezpłatny transport w dniu wyborów

10 kwietnia 2024 Off By admin

Wójt Gminy Stary Brus informuje, że w ponownym głosowaniu w wyborach wójta zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. na terenie gminy Stary Brus wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w terminie do 16 kwietnia 2024 r. w jednej z poniższych form:

Pisemnie:   Urząd Gminy w Starym Brusie Stary Brus 47A 22-244 Stary Brus
Ustnie (w tym telefonicznie):   Urząd Gminy w Starym Brusie Stary Brus 47A 22-244 Stary Brus tel.: (82) 571 01 25
w formie elektronicznej:   email: gmina@starybrus.pl EPUAP: /gbm79ij71e/SkrytkaESP

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (18 kwietnia 2024 r.).

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

ZGŁOSZENIE

REZYGNACJA