Budżetowa sesja rady gminy

Budżetowa sesja rady gminy

29 grudnia 2023 Off By admin

Przed końcem 2023 roku gmina Stary Brus ma nowy budżet. W uchwale, którą radni przyjęli jednogłośnie na sesji w czwartek 28 grudnia, jest zapisanych ponad 13 milionów dochodów i o prawie 1 milion wyższe wydatki. Na inwestycje rada gminy zaplanowała ponad 4 miliony 900 tysięcy złotych.

– To pewny, bezpieczny i stabilny budżet. Mimo rekordowych wydatków na inwestycje w 2023 roku, przekraczających 10 milionów 300 tysięcy złotych, nie mamy kredytów ani innych zobowiązań finansowych. Planowany na przyszły rok deficyt w wysokości około 900 tysięcy złotych, również planujemy pokryć ze środków własnych – ocenia w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.

Najpoważniejszym zadaniem będzie zakup i montaż energooszczędnych lamp hybrydowych w tych miejscowościach, w których obecnie drogi gminne czy powiatowe nie są oświetlone. W budżecie na przyszły rok rada gminy zabezpieczyła na ten cel ponad 1 milion złotych, z czego około 900 tysięcy będzie stanowić dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Prawie 970 tysięcy złotych radni przeznaczyli na dokończenie modernizacji i termomodernizacji ujęcia wody w Wołoskowoli. To zadanie również jest współfinansowane z „Polskiego Ładu”, z którego samorząd ma do wykorzystania 950 tysięcy złotych. Taką samą kwotę z tego programu gmina dostanie na dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Starym Brusie, która ma kosztować prawie 970 tysięcy.

Podobny montaż finansowy gmina zastosuje przy dokończeniu budowy drogi Lubowierz – Dominiczyn. Jej koszt przekracza 960 tysięcy złotych, w tym 950 tysięcy z rządowego programu.

Kolejne ponad 560 tysięcy złotych zapisane w budżecie to środki na wymianę wodomierzy. Cała kwota będzie pochodzić z subwencji, którą gmina otrzymała na gospodarkę wodno-ściekową z budżetu państwa.

Na liście wydatków inwestycyjnych jest również prawie 270 tysięcy złotych na realizację projektu „Cyfrowy urząd. Dostępna administracja gminna i powiatowa”, które samorząd chce pozyskać z funduszy unijnych. Wniosek o przyznanie dotacji jest złożony, ale ostatecznych rozstrzygnięć jeszcze nie ma.

Rada Gminy Stary Brus zaplanowała także w budżecie na 2024 rok 100 tysięcy złotych na sporządzenie planu ogólnego strategii rozwoju gminy. Na razie samorząd przygotowuje się na wyłożenie takiej kwoty z własnych środków, ale jednocześnie będzie szukać zewnętrznych źródeł finansowania.

W przyszłym roku gmina będzie się również przygotowywać do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Starym Brusie, w którym chce utworzyć Centrum Usług Społecznych. W budżecie na 2024 rok radni zapisali 30 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji, potrzebnej do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót, a te są planowane na kolejne lata.