W 2024 roku wraca dodatek osłonowy

W 2024 roku wraca dodatek osłonowy

9 stycznia 2024 Off By admin

Od 1 stycznia 2024 r. gminy zajmą się wypłatą dodatku osłonowego. Ustawa zakłada, że dodatek osłonowy przyznawany będzie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Nadal przysługiwać będzie osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:

  • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. I tu – uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku powiększona o inflację

Ustawa przewiduję zmianę wysokości dodatku osłonowego. Ma on wynosić 50 proc. kwot dodatku osłonowego z 2022 r. Wysokość dodatku zwaloryzowana zostanie o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku wynoszący 14,4 proc.

Poprzednio wysokość dodatku osłonowego wynosiła rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi (źródła te muszą być wpisane do CEEB) dodatek był wyższy i wynosił

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Zmiana przepisów oznacza więc, że dla przeciętnego gospodarstwa domowego składającego się np. z 2 do 3 osób dodatek wyniesie – 343,20 zł, a w przypadku ogrzewania gospodarstwa węglem – 429 zł. 

Tak jak poprzednio, zainteresowani wniosku będą mogli złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Stary Brus. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

WNIOSEK – DO POBRANIA