Do szkoły trafiły nowe laptopy w ramach programu Zdalna Szkoła

Do szkoły trafiły nowe laptopy w ramach programu Zdalna Szkoła

20 maja 2020 Off By admin

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła”. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Pierwsze laptopy trafiły już do szkoły w Starym Brusie.

Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

Tak też się stało w Gminie Stary Brus. W tym tygodniu Gmina otrzymała zakupiony w ramach projektu finansowanego ze środków I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, sprzęt komputerowy. Za blisko 45 tys. zł pozyskanej dotacji, gmina zakupiła 17 laptopów, które w połowie maja przekazane zostały Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie.