Dowóz osób niepełnosprawnych w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 r.

Dowóz osób niepełnosprawnych w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 r.

20 marca 2024 Off By admin

Wójt Gminy Stary Brus informuje, że w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 i 21 kwietnia 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w terminie do 25 marca 2024 r. w jednej z poniższych form:

Pisemnie: Urząd Gminy w Starym Brusie Stary Brus 47A 22-244 Stary Brus
Ustnie (w tym telefonicznie): Urząd Gminy w Starym Brusie Stary Brus 47A 22-244 Stary Brus tel.: (82) 571 01 25
w formie elektronicznej: email: gmina@starybrus.pl EPUAP: /gbm79ij71e/SkrytkaESP

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (4 kwietnia 2024 r.).

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

ZGŁOSZENIE TRANSPORTU

REZYGNACJA ZE ZGŁOSZENIA