Przetarg na wymianę wodomierzy rozstrzygnięty

Przetarg na wymianę wodomierzy rozstrzygnięty

14 marca 2024 Off By admin

Dwa przetargi były potrzebne do wyłonienia firmy, która wymieni wodomierze u wszystkich odbiorców w gminie Stary Brus. Umowa na dostawę i montaż nowych liczników, umożliwiających zdalny odczyt, jest już podpisana, a pieniądze na ten cel miejscowy samorząd pozyskał z budżetu państwa.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ gmina otrzymała dwie oferty, które o ponad 200 tysięcy złotych przekraczały kwotę, przeznaczoną na to zadanie. W drugim przetargu gmina zmieniła zakres inwestycji, rezygnując m.in. z montażu u wszystkich odbiorców trzech zaworów przy wodomierzach. – Zamiast tego będzie jeden, instalowany tylko tam, gdzie jest to niezbędne i możliwe ze względów technicznych. Jakość samych wodomierzy nie zmieniła się. Do tego przetargu zgłosiło się czterech oferentów ze znacznie niższymi cenami – tłumaczy Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.

Tak jak obecnie po wymianie wodomierzy odczytami będą się zajmować pracownicy urzędu, ale już nie będą musieli wchodzić na posesje, ani szukać liczników czasem zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach, tylko będą pobierać dane zdalnie.

Firma, która wygrała przetarg ma wymienić 820 wodomierzy wraz z zaworami oraz dostarczyć zestawy inkasenckie do zdalnego odczytu i oprogramowanie do rozliczania opłat za zużycie wody.

Wszystko będzie kosztować niecałe 470 tysięcy złotych. Pieniądze te będą w całości pochodzić z subwencji, którą Gmina Stary Brus otrzymała z budżetu państwa na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową.

Cała inwestycja ma być zrealizowana w ciągu pięciu miesięcy.