Gminny Konkurs na „Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 2021”

Gminny Konkurs na „Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 2021”

22 listopada 2021 Off By admin

Wójt Gminy Stary Brus serdecznie zaprasza dzieci w wieku szkolnym (od przedszkola do końca szkoły podstawowej) do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym na „Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 2021”.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, działania na rzecz profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, promocja gminy Stary Brus poprzez wykorzystanie elementów charakterystycznych dla Gminy Stary Brus.

Prace będą oceniane przez powołaną komisję w 5 kategoriach:

  • Kategoria I: 3-4 lat (przedszkole);
  • Kategoria II: 5-6 lat (zerówka);
  • Kategoria III: klasa I-III szkoły podstawowej;
  • Kategoria IV: klasa IV-VI szkoły podstawowej;
  • Kategoria V: klasa VII-VIII szkoły podstawowej;

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną prace w formacie do A4 wykonane dowolną płaską techniką. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych, lub elementów wykonanych w technice komputerowej. Wykonane prace nie mogą także naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne. Dozwolone jest promowanie akcji trzeźwe święta.

Wskazane jest zastosowanie elementów regionalnych, związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia i elementami charakterystycznymi dla Gminy Stary Brus.

Ręcznie wykonana kartka, której inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy, tradycje charakterystyczne dla Gminy Stary Brus związane z celebrowaniem Świąt Bożego Narodzenia – motywy tradycyjne i współczesne, umożliwiające powielanie i wykorzystanie jako kartki świątecznej promującej gminę.

Format prac: nieprzekraczający A4, składany na pół (format zeszytu szkolnego). Przynajmniej jedna wewnętrzna strona kartki powinna być czysta i umożliwiać dodanie przez organizatora własnego tekstu z życzeniami świątecznymi.

Każdą prace należy składać w odrębnej kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 2021” oraz imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem nazwy szkoły i klasy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie obok prac stosownych oświadczeń dostępnych poniżej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Brusie, pok. nr 5 do dnia 14 grudnia 2021 roku do godz. 13:00.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STARY BRUS Z DNIA 22.11.2021 R.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIA PDF DOC