Gospodynie najlepsze w gminie – Konkurs dla kół gospodyń wiejskich

Gospodynie najlepsze w gminie – Konkurs dla kół gospodyń wiejskich

29 stycznia 2020 Off By admin

Kultywują staropolskie tradycje, obyczaje, promują ludową kulturę i sztukę oraz przysmaki regionalnej kuchni, aktywizują lokalne społeczności, wspierają rozwój przedsiębiorczości, integrują mieszkańców. Długo jeszcze by wymieniać zasługi, jakie dla naszego dziedzictwa i rozwoju obszarów wiejskich, i ich mieszkańców mają Koła Gospodyń Wiejskich. Warto je docenić i lansować. Ogłaszamy więc I edycję Wielkiego Konkursu „Gospodynie najlepsze w gminie”. A zwycięzcy, na zaproszenie europosłanki Beaty Mazurek, pojadą na wycieczkę do Strasburga, zwiedzić Parlament Europejski! Warto zatem zgłosić swoje Koło i wziąć udział w Plebiscycie!

To pierwsza edycja konkursu „Gospodynie najlepsze w gminie”, skierowanego do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatów: chełmskiego, włodawskiego oraz krasnostawskiego. Zarówno do tych, które mogą pochwalić się wieloletnią historią jak również tych działających od niedawna, ale już mających na swoim koncie osiągnięcia.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do redakcji Nowego Tygodnia w Chełmie przy ul. Lwowskiej 14 (wypełniony formularz można również przesłać pocztą tradycyjną na adres: Redakcja Nowy Tydzień, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 14, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Gospodynie najlepsze w gminie” lub też skan formularza wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklama@nowytydzien.pl z tytułem Konkurs Gospodynie Najlepsze w Gminie) do 15 lutego 2020 roku.

W formularzu będzie miejsce m.in. na krótki opis koła, jego historii, współpracy z jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, organizowanych wydarzeń, odniesionych sukcesów i zdobytych nagród, czy pozyskanych funduszy na własną działalność i realizację projektów skierowanych do lokalnej społeczności. Należy wymienić liczbę członków Koła, a także przesłać nam e-mailem: reklama@nowytydzien.pl aktualną fotografię, którą zamieścimy na łamach Nowego Tygodnia. Szansę na zwycięstwo w konkursie będą więc miały nie tylko KGW z wieloletnią tradycją, ale również prężnie działające, kreatywne, młode Koła. Zgłosić się może każde KGW!

Laureatów w jednej kategorii wyłonią nasi czytelnicy, w drugiej natomiast fachowe jury, w skład którego wejdą przedstawiciele samorządów, powiatów, a także lokalnych grup działań, funkcjonujących w naszym regionie. Warto zatem wypełnić zgłoszenia i przesłać do redakcji.

Wycieczka do Strasburga

Czytelnicy na KGW, które zgłoszą się do konkursu, będą mogli głosować wyłącznie na drukowanych w Nowym Tygodniu kuponach, już od 3 lutego br. Wszystkie KGW zaprezentujemy na łamach naszej gazety wraz ze zdjęciami. Głosowanie zakończymy 31 marca. Nagrodą główną będzie wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, na specjalne zaproszenie europosłanki Beaty Mazurek. Pojadą na nią przedstawiciele czterech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu chełmskiego oraz trzech KGW z powiatów krasnostawskiego i włodawskiego na które zostanie oddanych największa liczba głosów. Dokładne zasady zamieścimy w regulaminie konkursu.

Zgłoś Koło, upiecz mazurka lub wielkanocną babkę

Dodatkowo, jury na podstawie złożonych przez KGW formularzy zgłoszeniowych i opisów działalności, osiągnięć Kół oraz po ocenie wypieków (mazurek lub babka wielkanocna) zgłoszonych przez Koła wyłoni i nagrodzi najlepsze KGW we wszystkich trzech powiatach. Laureaci otrzymają sprzęt AGD.

Organizatorzy przewidzieli nagrody za trzy pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia dla KGW w powiecie chełmskim oraz za pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia dla Kół w powiatach krasnostawskim i włodawskim. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 5 kwietnia podczas organizowanego co roku przez naszą redakcję Jarmarku Wielkanocnego w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielamy pod nr tel. 82 565 44 44, wewn. 22. Zapraszamy do zabawy! (red)

Formularz zgłoszeniowy możesz pobrać klikając Tutaj.

Regulamin konkursu możesz zobaczyć klikając Tutaj.

<źródło:  https://www.nowytydzien.pl/gospodynie-najlepsze-w-gminie-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich/ >