I sesja Rady Gminy

I sesja Rady Gminy

15 listopada 2018 Off By admin

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Postanowienia nr 88 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 9 listopada 2018 r. informuję, że I sesja  Rady Gminy Stary Brus wybranej w dniu 21 października br., odbędzie się 23 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Starym Brusie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Stwierdzenie kworum.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania.
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Pliki:
I sesja rady - zawiadomienie