Komunikat – tabletki jodu

Komunikat – tabletki jodu

18 października 2022 Off By admin

KOMUNIKAT w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Stary Brus w przypadku zagrożenia radiacyjnego.

Przygotowanie do wydania tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

 Wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi po decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne, nie ma konieczności udawania się do nich. Obecnie prowadzone działania mają charakter zaradczy i informacyjny.

Na chwilę obecną brak jest realnego zagrożenia.

Punkt wydawania Preparatu Jodku Potasu dla mieszkańców gminy Stary Brus znajduje się w  Aptece, 22-244 Stary Brus 8.