Zapisy na węgiel

Zapisy na węgiel

27 października 2022 Off By admin

W związku z projektowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domoweWójt Gminy Stary Brus  informuje, że przystępuje do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Stary Brus, zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych w projektowanej ustawie.

Zgłoszenie zamiaru zakupu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego /do pobrania w załącznikach/ należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Brus, Stary Brus 47A, 22-244 Stary Brus, lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: gmina@starybrus.pl, w terminie do 9 listopada 2022 r.

Informuję, że do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

ZGŁOSZENIE