Konsultacje społeczne Lokalnej  Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu”

Konsultacje społeczne Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu”

17 maja 2023 Off By admin

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej  Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Celów / przedsięwzięć / budżetu LSR w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Na Państwa uwagi czekamy do 23 maja 2023 r. (wtorek), które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Cele /  przedsięwzięcia / budżet LSR lub przesłać listownie na adres Okuninka, ul. Leśniczówka 1, 22 – 200 Włodawa, lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Stowarzyszenia.

Załączniki:

  1. Cele / przedsięwzięcia / budżet
  2. Formularz uwag do celów / przedsięwzięć / budżetu LSR