Ogłoszenia o I przetargu na dzierżawę gruntów

Ogłoszenia o I przetargu na dzierżawę gruntów

10 maja 2023 Off By admin

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Brus – dokument

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niżej wymienionych gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Stary Brus – dokument