Nowy wniosek na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii – INFORMACJA

Nowy wniosek na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii – INFORMACJA

12 września 2019 Off By admin

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy działania związane z realizacją Projektu „Nowoczesne zarządzanie gospodarką niskoemisyjną poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Stary Brus”.

W związku z tym przesyłamy umowę/y, uprzejmie prosimy o jej/ich podpisanie oraz odesłanie do nas jednego egzemplarza w załączonej kopercie. Drugi egzemplarz pozostaje u Państwa.

Jednocześnie, bardzo prosimy o jak najszybszą wpłatę na konto projektowe podane w umowie, kwoty na wykonanie wywiadu technicznego oraz projektu. Kwoty wynoszą odpowiednio:

  1. Dla instalacji fotowoltaicznych – 300 zł,
  2. Dla kolektorów słonecznych (solarów) – 300 zł,
  3. Dla pomp ciepła – grzanie ciepłej wody użytkowej – 300 zł,
  4. Dla pomp ciepła – centralne ogrzewanie domu i grzanie ciepłej wody użytkowej – 500 zł.

Ponieważ do dnia 20 września 2019 r. musimy złożyć wniosek na Fundusze Unijne, uprzejmie prosimy o dokonanie wpłaty do dwóch dni od dnia otrzymania niniejszej informacji i umowy/umów.

Po zaksięgowaniu należności, będziemy z Państwem umawiali spotkania na wykonanie wywiadów technicznych w Państwa domach.

Z poważaniem Wiktor Domagała
Specjalista ds. Projektów unijnych
Novista Sp. z o.o.